:: Forum :: Nad morzem

   Aktualności


Aktualności << Strona główna

:: Nadmorskie Otwarcie Lata w Grzybowie

   

11 lipca 2015 r. o godz. 17.00 na boisku Orlik w Grzy­bowie odbę­dzie się impreza spor­towo-rekreacyjna „Rekre­acyjny Czwór­bój Lek­ko­atletyczny"

   

W pro­gra­mie: skok w dal, bieg wokół boiska Orlik, sprint na 50 m i rzut piłka lekar­ską. Czwór­bój prze­zna­czony jest dla dzieci i mło­dzieży gminy Koło­brzeg oraz dzieci prze­by­wa­ją­cych z rodzi­cami nad morzem. Wyróż­nia­jący się otrzy­mają medale, dyplomy, nagrody rze­czowe. W cza­sie imprezy odbę­dzie się lote­ria fan­towa oraz kier­masz ręko­dziel­nic­twa. Będzie też gro­chówka sołecka, cia­sta domowe, gril­lo­wa­nie i wszel­kiego rodzaju napitki. Ser­decz­nie zapra­szamy na czwór­bój lek­ko­atle­tyczny dzieci i mło­dzież prze­by­wa­jącą na wcza­sach nad morzem w Grzy­bo­wie i oko­licy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zobacz pozostałe Aktualności  

Ustka  ::  Grzybowo  ::  Kołobrzeg  ::  Poddąbie  ::  Jarosławiec  ::  Jastrzębia Góra  ::  Świnoujście